Privacyverklaring

07-01-2020 versie 0.1

Privacyverklaring Kapster Loes 
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Kapster Loes, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Kapster Loes hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze Kapster Loes persoonsgegevens gebruikt. 

Kapster Loes is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Kapster Loes beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met wel doel dit gebeurt en op welke manier. 

Kapster Loes is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Kapster Loes voor verschillende doeleinden verwerkt. Kapster Loes moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verweken van persoonsgegevens onrechtmatig. 

De op onze website of webshop ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

Kapster Loes handelt met uw toestemming (grondslag AVG), je bent dan ook vrij om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Door het maken van een afspraak via onze website of ander kanaal (telefoon/ persoonlijk) geef je Kapster Loes toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Wilt je jouw toestemming intrekken? Dan kun je een verzoek indienen via info@kapsterloes.nl 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Kapster Loes verzamelt jouw gegevens op verschillende momenten:

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website (maken van afspraak) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Wij verzamelen de volgende gegevens voor bij ons in de salon:

Wij verzamelen de volgende gegevens voor ons e-book:

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

Kapster Loes gebruikt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je op te kunnen nemen. Kapster Loes verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Beveiliging persoonsgegevens
Kapster Loes zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
– Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Kapster Loes bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. 

Gebruik van cookies
Kapster Loes plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze uitzetten via uw eigen browser. 

Welke cookies gebruiken wij? 
In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen. 

Analytische cookies :
Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies:
Met behulp van deze cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren. 

Cookies weigeren via jouw browserinstellingen: 
Als je wilt, kun je cookies weigeren. Dit kun je doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser. Kies hieronder de browser die je gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies. 

Let op: bezoek je via verschillende browsers onze website, dan moet je voor elke browser apart de cookies weigeren.

Social media buttons 
Op onze website staan buttons waarmee u webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Pinterest. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je meer weten over het privacy beleid van Facebook en Pinterest bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook en Pinterest kun je de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met jouw (persoons-) gegevens gebeurt. 

Jouw privacyrechten
In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar je als betrokkene een beroep op kan doen.

Dit zijn de volgende rechten:

Indien je wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of je een klacht hebt over hoe wij met je persoonsgegevens om gaan dient je contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@kapsterloes.nl 

Naar aanleiding van je e-mail zullen wij contact met je opnemen. Wij streven er naar je verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen je hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 07-01-2020

Contactgegevens
Kapster Loes
Vliedbergstraat 8
3224 XH Hellevoetsluis 
www.kapsterloes.nl
www.kapsterloeswebshop.nl
info@kapsterloes.nl

Copyright 2020, 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapster Loes.